Contact us

For Sales & Other Inquiries

Vishal Chhabria

Phone No: +9199870 64353

Email Id: vmc@gosan.in

Vikas Chhabria

Phone No: +91 97699 57657

Email Id: vc@gosan.in

Registered Address: 66, Krishnamal Kalyana Mandapam, Rishnamal Street, K K Pudur, Tamil Nadu – 641 038.

Corporate Address: C – 702, Pansheel Heights, Varsa Pada Road, Mahavir Nagar, Kandivali (W). Mumbai. Maharashtra-400067

For Sales & Inquiries at Gujarat & Rajasthan

Jordanex Healthcare

Ravi Shah

Phone No: +91 95744 74443

Jainish Patel:

Phone No: +91 96877 22822

Address : B-733, GIDC Sector 25, Gandhinagar, Gujarat – 382044.

Email Id: jxhealthcare@gmail.com